Ústavy

Kojenecký ústav / dětský domov

Dokumentace v systému SmartMEDIX® pro domovy, kojenecké ústavy a dětské domovy je rozdělena na části/karty dle zaměření jednotlivých pracovníků:

Ošetřovatelská karta

 • Medikace - rozpis medikace pacienta, přebíraná ze zdravotní karty - dle ordinace lékaře, možnost tisku medikačního listu včetně evidence podání léků
 • Záznamy - ošetřovatelské záznamy týkající se pobytu klienta v zařízení (ošetř. práce s klientem), zápisy do přednastavených či vytvořených dokumentů
 • Plán péče - stanovování individuálních plánů ošetřovatelské péče a sledování jejich plnění
 • Výkaz péče - kontrola a přehled o provedených nebo neprovedených úkonech, které vyžaduje Plán péče.

Sociální karta

 • Evidence periodických příspěvků na péči pro jednotlivé děti – evidence příchozích plateb z různých zdrojů (rodina, státní příspěvky) na jakékoliv období se sledováním plnění. Program umožňuje automatické generování příspěvků na účet dítěte. Tato funkce je dostupná rovněž v ošetřovatelské kartě
 • Účet klienta – možnost natěžování položkami např. za péči či službu. Možnost vystavení několika druhů dokladů – účtenky, faktury nebo soupisu ( doklad pro nadřízené účetnictví)
 • Sociální záznamy – sledování zájmu rodičů a rodiny o dítě, evidence návštěv, evidence právních úkonů týkajících se dítěte

Zdravotní karta

 • Záznamy lékaře;
 • Záznam o trvalé medikaci;
 • Přítomný stav – puls, tlak, váha, výška, obvod hlavy, velikost fontanely, BMI, percentily, atd.
 • Laboratorní výsledky s přehledným zobrazením, hodnocením výsledků a automatickým příjmem přes internet.
 • Vystavování receptů, příbalové letáky léků SPC a PIL, výpočet doby dobrání léků, racionální preskripce, e-recept
 • Příkaz ke zdravotnímu transportu, poukaz k vyšetření K a Z, ortopedické žádanky, výpis ze zdravotní dokumentace, vykázání žádanky ORP či DP, atd.
 • Vyúčtování jak na ZP tak prostřednictvím přímých plateb.
 • ...a mnoho dalších ambulantních funkcionalit popsaných v sekci Praktický lékař

Evidence pobytu a umístění na pokoj/lůžko

 • Evidence příjmu a propuštění s historií;
 • Evidence dočasných propuštění;
 • Evidence umístění klientů na pokoje a lůžka s historií.

Sledování termínovaných úkolů

 • zadávání úkolů, přidělování jednotlivým pracovníkům, lze navázat na konkrétního klienta
 • sledování částečného plnění úkolů
 • možnost nastavení upozornění na určitý počet dnů předem