Poliklinika

Poliklinika

V rámci polikliniky lze využívat všechny funkce, které program nabízí pro specializované lékaře, naleznete je v sekci Odborný lékař

SmartMEDIX® nabízi mimo všechny běžné funkcionality ambulantních systémů navíc:

 • Variabilní organizační strukturu - organizační struktura se může v průběhu času nejen rozrůstat, ale i modifikovat s ohledem na vývoj v organizaci.
 • Mapování smluv - systém je schopen zachytit standardní i nestandardní nuance smluv s pojišťovnami bez dopadu na komfort práce (nutnost přehlašování).
 • Propojení poboček - prostřednictvím běžných prostředků (ADSL linka) lze propojit odloučená pracoviště (v případě použití databáze Ms SQL Server).
 • Sdílení dat - lze detailně řídit přístup k datům. Například určité oddělení může sdílet data všech podřízených pracovišť (vlastní pracoviště polikliniky) a jiná pracoviště např. externích specialistů mohou být totálně oddělena (sdílet pouze kartotéku).
 • Recepci
  • s možností centrálního objednávání pro všechna pracoviště
  • s odesíláním pacientů do čekáren jednotlivých pracovišť
  • s výběrem poplatků
  • s výběrem přímých plateb přes více pokladen s možností uzávěrky
 • Internetové objednávání - možnost objednání pacientů na vyšetření prostřednictvím webu.