Nemocnice/LDN

Nemocnice, LDN

Modul ústav/nemocnice slouží k příjmu a evidenci hospitalizovaných pacientů, plánování operací, vystavování laboratorních žádanek, vykazování výkonů a ukončování hospitalizací.

Chorobopis obsahuje

  • Příjem pacienta
  • Anamnézu
  • Hospitalizaci s popisem přítomného stavu, nynějšího onemocnění, plánu péče, diagnóz
  • Medikaci pacienta s možností převzetí údajů z trvalé medikace popsané ve zdravotní kartě viz Praktický lékař
  • Operaci s popisem, operačním nálezem, operačním týmem
  • Laboratoř s možností online načítání výsledků z laboratoří
  • Výkaz sloužící k vykazování ošetřovacích dnů
  • Generování propouštěcí zprávy ze všech položek dokumentace pacienta
  • Účet, který lze natížit poplatky, které nelze účtovat přes pojišťovnu